IT Cluster

Sdružení podnikatelských subjektů a vzdělávacích institucí
v oblasti 
informačních a komunikačních technologií.

Kdo jsme a co děláme

IT Cluster je sdružením podnikatelských subjektů a vzdělávacích institucí v oblasti informačních
a komunikačních technologií (ICT), a to především na území Moravskoslezského kraje. Mezi hlavní pilíře a aktivity klastru patří:

Příprava lidských zdrojů

V úzké spolupráci se vzdělávacími institucemi vytvářet prostředí pro všestranný rozvoj odborníků v oblasti IT s cílem zajistit rozvoj lidských zdrojů nejen pro členy sdružení.

Řešení inovačních projektů

Vytvářet potenciál pro řešení inovačních projektů s maximálním využitím synergií výrobního a rozvojového potenciálu v IT a v souvisejících oborech. Podporovat výzkumné a rozvojové aktivity členů.

Komunikace a marketing

Podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi v regionu. Stejně tak podporovat obchodní a personální vazby mezi členy. 

Staňte se členem našeho klastru

Aktuality

Networking – Efektivní zákaznický vývoj SW aplikací.

AKTUALITY Přijměte prosím pozvání na networkingové setkání s názvem: Efektivní zákaznický vývoj SW aplikací. Setkání se uskuteční dne 21. 11. 2018 ve společnosti K+B progres, Praha. Začátek akce je stanoven na 13:00 hod., ukončení pak v 18:00 hod. A o čem se budeme...

Nová implementace FLEXI IT byla zákazníkovi předána v rekordním čase

AKTUALITY Se změnou vlastníka dodavatele elektřiny a plynu vznikl ze strany dodavatele urgentní požadavek na komplexní informační systém, který zajišťuje procesy spojené s akvizicí, řízením nákupu energií, fakturací a komunikací se zákazníkem prostřednictvím webového...

Konference OpenSource – řešení v sítích 2018

AKTUALITY Přijměte pozvání na tradiční konferenci OpenSource - řešení v sítích 2018, kterou pravidelně pořádá Ústav informačních technologií a Katedra informatiky a matematiky Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, nově za partnerství IT...

IT Cluster, z.s.

Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty, především z oblasti ICT, do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu.  

Partneři

Moravskoslezský kraj

Krajská hospodářská komora MSK

Město Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj

IT4Innovations

Projekty
Kontaktujte nás

IT Cluster, z.s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

+420 724 504 926

info@itcluster.cz

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich